Disclaimer

Ondanks het feit dat Ondergrondse-afvalcontainers.nl uiterste zorg besteedt aan de op deze website opgenomen informatie, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend.

De door u verstrekte persoonsgegevens worden door Ondergrondse-afvalcontainers.nl uiteraard vertrouwelijk behandeld. Dit betekent dat wij uw gegevens zonder uw toestemming niet aan derden ter beschikking zullen stellen. Ondergrondse-afvalcontainers.nl gebruikt uw gegevens slechts voor het doel waarvoor u deze aan ons ter beschikking stelt.